O Nas

O nas 

Nasza wspólnota jest inspirowana duchowością ignacjańską i wypływa z chęci włączenia treści tej duchowości do codziennego życia. Spotykamy się co tydzień, w małych grupach - wspólnotach podstawowych, dzielimy się doświadczeniem Boga w życiu, modlimy się metodą medytacji ignacjańskiej, rozważamy teksty formacyjne. Oprócz cotygodniowych spotkań raz w roku organizujemy weekendowe dni skupienia, które są okazją do pogłębionej formacji. Łączy nas działalność apostolska, która jest charyzmatem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.


Krótko o poznańskich wspólnotach 

 

W chwili obecnej mamy w poznańskiej wspólnocie lokalnej osiem wspólnot, z czego sześć funkcjonuje w samym Poznaniu, jedna w Murowanej Goślinie i jedna Pobiedziskach ( choć ta wspólnota tymczasowo spotyka się w Poznaniu ):
  • Poznań wspólnoty: "Płomień", "Jutrzenka", "Betania", "Źródło",  "Jan" oraz nowa Prewspólnota
  • W Murowanej Goślinie jest obecnie jedna wspólnota, która powstała w wyniku połączenia wspólnot: "Światło", "Uzdrowienie" oraz "Źródło",
  • Pobiedziska: wspólnota "Miriam".
Asystentem kościelnym jest obecnie w Poznaniu Ojciec Dariusz Michalski SJ.