Historia

ROK 2005

sierpień - początek działań na rzecz utworzenia pierwszej prewspólnoty w Poznaniu

28 listopada - pierwsze spotkanie poznańskiej prewspólnoty WŻCh; tydzień później pierwsza wspólna Eucharystia celebrowana przez o. Andrzeja Hardena SJ 

ROK 2006

czerwiec - wspólnotowe ognisko w ogrodzie Marty

18 listopada - dzień skupienia prowadzony przez asystenta WŻCh na Polskę – o. Dariusza Michalskiego SJ

ROK 2007

24 marca - dzień skupienia poznańskiej WŻCh prowadzony przez vice prezydent ds. formacji Małgorzatę Sosińską

2 grudnia - zawarcie czasowego przymierza pierwszych 4 osób o najdłuższym stażu w naszej prewspólnocie (Warszawa)

3 grudnia - wspólnotowe rozeznanie osoby do posługi animatora zakończone sukcesem, zostaje nim Marta

10 grudnia - rozeznawanie nazwy prewspólnota; po medytacji i głosowaniu okazało się, że najwięcej zwolenników zdobyła nazwa „Płomień”, która od tej pory jest nową nazwą poznańskiej WŻCh; przyjęcie nazwy było dla nas swoistym nabraniem tożsamości i rozeznaniem wspólnej osobowości


ROK 2008 

 

luty - pierwsza sesja rekolekcyjna weekendowa zorganizowana przez naszą prewspólnotę pt. SZKOŁA MODLITWY, Otorowo; prowadził o.Dariusz Michalski SJ

czerwiec - druga sesja weekendowa WARSZTATY-POZNAJ SIEBIE, Luboń; prowadziła Krystyna Kotowa 

październik - trzecia sesja rekolekcyjna IGNACJAŃSKI RACHUNEK SUMIENIA, Morasko; prowadził o.Robert Bujak SJ. Jak się okazało w miejscu tym zostaliśmy dłużej – wszystkie kolejne sesje organizowaliśmy już w gościnnym domu rekolekcyjnym sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej na Morasku.

listopad - spotkania dotyczące wyłonienia nowej poznańskiej prewspólnoty WŻCh; są nas 23 osoby

17 listopada - pierwsza wspólna Eucharystia dwóch poznańskich prewspólnot celebrowana przez ojca Andrzeja Hardena SJ

6 grudnia - dziewięć osób z prewspólnoty Płomień składa przymierze czasowe; stajemy się wspólnotą! Jednocześnie było to spotkanie z prezydent WŻCh w Polsce – Krystyną Seremak i vice prezydent ds. formacji – Małgorzatą Sosińską. Świadkami naszego przymierza byli bracia i siostry z prewspólnoty poznańskiej.

22 grudnia - kolejne dwie osoby składają przymierze czasowe; wspólnota Płomień liczy 11 osób, wszystkie mają przymierze

ROK 2009

Pierwsza połowa roku była bardzo pracowita dla obu wspólnot. Prewspólnota zmagała się z historią świętego Ignacego, wspólnota Płomień rozeznawała swoją działalność apostolską. Zorganizowaliśmy wspólne ognisko, a na okres wakacyjny podjęliśmy wspólne spotkania medytacyjne.Wielkim wydarzeniem był remont naszej salki u jezuitów. Zaczęło się od szlifowania stołu, potem było łatanie dziur w ścianach, gipsowanie, malowanie… I tak oto uczyniliśmy miejsce naszych spotkań pięknym i godnym.


marzec - sesja MODLITWA JEZUSOWA, Morasko; prowadził o.Andrzej Harden SJ

maj - sesja GDY BÓG STAJE SIĘ OBCY..., Morasko; prowadził o.Dariusz Michalski SJ 

październik - sesja OD SAMOTNOŚCI DO MIŁOŚCI. O życiu ukrytym między pragnieniami i lękami, Morasko; prowadził o.Robert Bujak SJ

październik - witamy nowego asystenta – o. Czesława Sobolewskiego SJ; nagrywamy materiał o naszej wspólnocie do TVP Poznań

  


listopad - odwiedza nas prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Tomasz Kot SJ; na spotkaniu zapada decyzja o utworzeniu Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju.

ROK 2010

5 stycznia - z inicjatywy i z dużym udziałem członków poznańskiej WŻCh zostaje utworzona Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju „Vinea”. Przedstawiciele wspólnoty zasiedli w Radzie i Zarządzie Fundacji. Dnia 12.02.2010 nastąpiła rejestracja Fundacji w KRS.

8-10 stycznia - spotkanie formacyjne wspólnot lokalnych WŻCh z Kalisza, Poznania i Szczecina, Morasko 

9 stycznia - dwanaście osób z poznańskiej wspólnoty (w trakcie sesji na Morasku) zawiera przymierze czasowe

luty - sesja WŻCH jako Stowarzyszenie Apostolskie - DARMO OTRZYMALIŚCIE, DARMO DAWAJCIE, Morasko; prowadził o. Robert Friedrich SJ. Kolejne osoby składają przymierze czasowe.

marzec - po raz pierwszy w Poznaniu odbywają się REKOLEKCJE W ŻYCIU oparte o Fundament Ćwiczeń Duchowych SZUKAJĄC MIŁOŚCI, prowadzone przez WŻCh i jezuitów. Cieszą się dużym powodzeniem i ku naszej wielkiej radości na pierwsze spotkanie przychodzi 90 osób.

15 marca - kolejne osoby składają przymierze czasowe – jest nas już 15 we wspólnocie

24 marca - pierwsze spotkanie nowej prewspólnoty; animatorem zostaje Sylwia z Płomienia.

kwiecień – CZAS ŻAŁOBY – trwamy razem w modlitewnej refleksji:
Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. /Dn 9, 18/

27 kwietnia - prewspólnota ‘wtorkowa’ rozeznała swoją nazwę – „Betesda”

czerwiec - decyzją Rady Wykonawczej WŻCh stajemy się wspólnotą lokalną

czerwiec - sesja Trudne relacje międzyludzkie, Morasko; prowadził o. Grzegorz Radomiak SJ

wrzesień - witamy nowego asystenta – o. Rafała Kobylińskiego SJ
Powstaje nowa prewspólnota w MUROWANEJ GOŚLINIE, która dołącza do naszej poznańskiej wspólnoty lokalnej.


październik - jest nas już dość dużo, trzeba więc wybrać władze lokalne; odbyły się wybory (dzięki Michałowi wszystko odbyło się nadzwyczaj profesjonalnie): jednomyślnie animatorem lokalnym zostaje Kasia Maciejewska, a koordynatorem lokalnym Marta Lewandowska-Harasimowicz
październik - sesja Nie ma relacji bez komunikacji, Morasko; prowadził psycholog Anna Słysz i o. Grzegorz Ginter SJ
3 listopada - spotkanie z o. Aleksandrem Jacyniakiem SJ – krajowym asystentem WŻCH

15 listopada - pierwszy wykład z całorocznego cyklu zatytułowanego JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI; wykłady te dotyczące różnych duchowości w Kościele odbywały się raz w miesiącu


ROK 2011


13 stycznia - pierwsze spotkanie prewspólnoty w Pobiedziskach; nasza wspólnota lokalna składa się już z 6 wspólnot podstawowych – chwała Panu !

21 stycznia - kolędowanie całej wspólnoty lokalnej w Murowanej Goślinie

luty - sesja Drogi do utraconego raju, czyli jak przyjąć własne człowieczeństwo, Morasko; prowadził o. Robert Bujak SJ

13 marca – 3 kwietnia - po raz drugi WŻCh i jezuici w Poznaniu organizują REKOLEKCJE W ŻYCIU oparte o Fundament Ćwiczeń Duchowych pt. O BOGU, KTÓREGO NIE ZNACIE


8 kwietnia - pierwsze spotkanie nowej prewspólnoty w Poznaniu; to już siódma wspólnota podstawowa WŻCH

23-26 czerwca – Zgromadzenie Krajowe w Porszewicach, gdzie nasi delegaci ze wspólnoty lokalnej biorą udział w wyborach nowej Rady Wykonawczej

październik - sesja Ewangelia w przypowieściach, Morasko; prowadził o. Tomasz Kot SJ 

10 grudnia - dzień skupienia poznańskiej WŻCh prowadzony przez nowego prezydenta na Polskę Bogusława Spurgiasza; temat : czy WŻCh to Twoje miejsce w Kościele?ROK 2012


luty - sesja Powołani do miłości, Morasko; prowadził o.Artur Wenner SJ

4-25 marca - po raz trzeci wraz z ojcami jezuitami zorganizowaliśmy w Wielkim Poście REKOLEKCJE W ŻYCIU CODZIENNYM pt. Od ciemności do światła oparte o Fundament Ćwiczeń Duchowych (ignacjańskich)


26 maja - przygotowaliśmy i poprowadziliśmy czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

2 czerwca - organizujemy spotkanie wspólnot WŻCh ze Szczecina , Torunia, Kalisza i Poznania w Galerii u Jezuitów
czerwiec - sesja Będziesz miłował... jak siebie samego!, Morasko; prowadził o. Dariusz Michalski SJ


  20 czerwca - trzecia prewspónota rozeznaje swoją nazwę i staje się Jutrzenką

29 września - dzień skupienia prowadzi Ewa Dybowska vice prezydent WŻCh Polska 
7 października - współorganizujemy odpust Matki Bożej RÓŻAŃCOWEJ w sanktuarium oo. jezuitów; tego dnia powitaliśmy nowego superiora - o. Tadeusza Domerackiego SJ

październik - sesja Walka duchowa w sferze seksualnej, Morasko; prowadził o. Grzegorz Radomiak SJ i psycholog Elżbieta Wróblewska

26-28 października - sesja dla mężczyzn REKOLEKCJE Z MIECZEM, Pobiedziska; prowadził Jarosław Dobrzyński i Przemysław Sułkowski

ROK 2013


6 stycznia – Eucharystia i wspólnotowe kolędowanie zorganizowane przez wspólnotę w Pobiedziskach

2 luty - dzień skupienia i pierwsze przymierze stałe podjęte przez Martę Lewandowską-Harasimowiczluty - sesja DLA-CZEGO warto żyć? Przedwiosenne porządkowanie życia w świetle wiary, Morasko; prowadził o. Robert Bujak SJ

kwiecień - sesja dla Seniorów połączona z Nocą Miłosierdzia w klasztorze braci Serca Jezusowego, Puszczykowo; prowadził o. Andrzej Szczypa SJ

3-24 marca - czwarte rekolekcje w życiu codziennym odbyły się pod hasłem OBUDŹ SIĘ I WSTAŃ - Od duchowego letargu do przebudzenia; także tym razem oparte były o treści fundamentu ćwiczeń ignacjańskich

15 kwietnia - wybory nowej Rady Lokalnej, koordynatorem lokalnym zostaje Szymon Osijewski, a animatorem lokalnym Magda Miężał

18 maja - po raz drugi zaprosiliśmy na modlitewne czuwanie w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele oo. jezuitów

24 maja - prewspólnota powstała w 2011 rozeznaje swoją tożsamość – przyjmuje imię Betania 
31 maja – 2 czerwca - Jubileuszowe Spotkanie Ogólnopolskie – 450 lat WŻCh, KALISZ

czerwiec - sesja o Eucharystii. „Bierzcie… Oto wielka tajemnica wiary”, Morasko, prowadził ks. Dariusz Piasecki 
czerwiec - wspólnota Betesda rozwiązuje się, a jej członkowie w większości trafiają do Jutrzenki

lipiec - Światowe Zgromadzenie WŻCh w Libanie, w którym jako jeden z 2 polskich delegatów uczestniczyła Marta z poznańskiej WŻCh

wrzesień - sesja warsztatowa - porozumienie bez przemocy KONFLIKT W RELACJI - WYZWANIE CZY PORAŻKA?, Morasko; prowadziłaAnna Wyrwicka i o. Dariusz Michalski SJ

7 października - współorganizujemy odpust Matki Bożej Różańcowej w sanktuarium oo. jezuitów

9 listopada - dzień skupienia poznańskiej WŻCh "Poszukiwanie i odczytywanie woli Bożej"; prowadził o. Adam Schulz SJ

listopad - przenosimy się z dotychczasowej salki WŻCh do większej sali im. św. Franciszka Ksawerego

ROK 2014


8 stycznia – organizujemy po raz pierwszy spotkanie otwarte, czyli spotkanie z Bogiem w medytacji ignacjańskiej prowadzonej przed Najświętszym Sakramentem dla każdego, kto pragnie spotykać się ze Słowem Bożym na sposób św. Ignacego z Loyoli

19 stycznia – eucharystia i wspólnotowe kolędowanie zorganizowane przez wspólnoty poznańskie

1 marca - dzień skupienia i drugie w naszej poznańskiej wspólnocie Przymierze Stałe podjęte przez Magdę Miężał

16 marca - 6 kwietnia - piąte rekolekcje w życiu codziennym odbyły się pod hasłem:
"POWTÓRNE NARODZINY dla kobiet i mężczyzn. Zapewniamy opiekę".
Także tym razem oparte były o treści fundamentu ćwiczeń ignacjańskich

18 i 24 maja - obchody jubileuszu 450-lecia przybycia zakonu jezuitów do Polski i 444 lata ich obecności w Poznaniu; odsłona pierwsza (18.05) miała charakter bardziej duchowy (Eucharystia dziękczynna, koncert uwielbienia prowadzony przez poznański zespół 33), odsłona druga (24.05) miała charakter kulturalny (spektakl 'Kazania sejmowe Piotra Skargi' w wykonaniu aktora Jana Szczygła, prezentacja filmu 'Śladami jezuitów w Poznaniu' stworzonego przez nas specjalnie na tę okazję https://www.youtube.com/watch?v=qPrSZ7NVnCM oraz koncert poznańskiego zespołu Arete

Eucharystia dziękczynna

koncert uwielbienia zespółu 33

spektakl 'Kazania sejmowe Piotra Skargi'
koncert  zespołu Arete


7 czerwca - czuwanie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego

24 czerwca - pożegnanie o. Rafała Kobylińskiego SJ, który kończy swoją 4-letnią posługę asystenta poznańskiej WŻCh
o. Rafał Kobyliński SJ

21 września - uczestniczyliśmy w Eucharystii wspólnotowej z intencją: "O Boże Błogosławieństwo i prowadzenie przez Ducha Świętego dla ojca Jacka na nowym miejscu posługi". W ten sposób powitaliśmy nowego asystenta kościelnego naszej wspólnoty, ojca Jacka Wróbla SJ.  Po mszy św. odbyła się agapa przygotowana przez wspólnotę Płomień i prewspólnotę z myślą, aby  o.Jacek mógł nas bliżej poznać.

5 października - poznańska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego wraz z oo. jezuitami, kustoszami sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, zorganizowali po raz kolejny uroczystości odpustowe. W tym roku odpust odbywał się pod hasłem tajemnic radosnych w związku z przygotowaniami do jubileuszu chrztu Polski. Główną częścią obchodów była Eucharystia o godz. 18:00 celebrowana w sanktuarium przez bpa Grzegorza Balcerka, a zaraz po niej wspólna modlitwa różańcowa przed cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej (ukoronowanym w 1968 roku).
Tegoroczny odpust to jednak nie tylko modlitwa. Cały dzień w kościele oo. jezuitów można było oglądać wystawę kilkudziesięciu ikon maryjnych środowiska Drogi Ikony oraz kilkorga twórców wielkopolskich pt. "Błogosławiona, któraś uwierzyła" - wystawę przygotował o. Jacek Wróbel, dyrektor Galerii u Jezuitów. Poza tym między 16:00 a 18:00 na dziedzińcu przed kościołem można było zjeść pyszne wypieki, zatańczyć z radością na chwałę Boga czy stworzyć własnoręcznie różaniec. Coś dla ducha, coś dla ciała, dla dużego i dla małego - taki był tegoroczny odpust w poznańskim sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Bardzo radosne świętowanie, które udzielało się także przechodniom.


10-12 października -  sesja pt. „Odkrywajmy piękno powołania człowieka świeckiego”, Morasko, prowadził o. Adam Schulz SJ

8 listopada - dzień skupienia poznańskiej WŻCh "Czym jest wspólnota i ku czemu nas prowadzi?", prowadził o. Tomasz Kot SJ i prezydent WŻCh Bogusław Spurgiasz


ROK 2015

   


18 stycznia - kolędowanie wspólnotowe w Pobiedziskach

6 -8 luty - sesja "Czytanie ikony", Morasko; prowadził o. Jacek Wróbel SJ

1 - 22 marca - szóste rekolekcje w życiu codziennym odbyły się pod hasłem: "Chcę
żywym"; także tym razem oparte były o treści Fundamentu ćwiczeń ignacjańskich

10 - 12 kwietnia - sesja dla Seniorów połączona z Nocą Miłosierdzia, Czmoniec; prowadził ks.Andrzej Finc SDB

22 kwietnia - pierwsze spotkanie formacyjne nowej prewspólnoty

15 - 17 maja - rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę; 12 Wspaniałych i/lub Apostołów rodem z Murowanej Gośliny, Pobiedzisk i Poznania pokonało 261 km na trasie: Pobiedziska - Kalisz - Wieluń - JASNA GÓRA!

23 maja - czuwanie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Murowanej Goślinie prowadzone przez tamtejsze wspólnoty WŻCh

1 czerwca - wspólnota wybrała nowego koordynatora lokalnego, posługę przyjął Łukasz Kaczyński

18 - 21 czerwca - Zgromadzenie Krajowe w Porszewicach, w którym uczestniczyli także delegaci poznańskiej WŻCh; Marta Lewandowska-Harasimowicz zostaje wybrana do Rady Wykonawczej krajowej WŻCh

12 - 14 czerwca - sesja "Duchowość snów. Sny jako kanał komunikacji z Bogiem", Morasko; prowadził ks. dr Krzysztof Grzywocz

12 września - jubileusz 10-lecia poznańskiej WŻCh obchodzony w gościnnych progach klasztoru zaprzyjaźnionych z nami sióstr Sacre Coeur w Pobiedziskach: rajd pieszy Promno - Pobiedziska (10 km na 10-lecie), Eucharystia celebrowana przez naszego poprzedniego asystenta o. Rafała Kobylińskiego SJ, gry rodzinne i zabawy integracyjne na wolnym powietrzu, konkurs na temat WŻCh i św.Ignacego oraz wspomnienia przy kronikach, wspólny różaniec, ognisko z kiełbaskami 
 

 4 października - odpust MB Różańcowej i przywitanie nowego superiora poznańskich jezuitów, a zarazem nowego asystenta poznańskiej WŻCh, o. Dariusza Michalskiego SJ

17 października - Przymierze Stałe Kasi Mielczarek i Marii Krugiełki z Murowanej Gośliny w obecności asystenta poznańskiej WŻCh oraz Prezydenta na Polskę 
23 - 25 października - sesja "Jak skutecznie zmieniać świat na lepszy. Chrześcijanin jako świadomy inicjator przemian", Morasko; prowadził o. Wojciech Żmudziński SJ

7 listopada - dzień skupienia "Miłosierdzie, wdzięczność, służba", prowadził o. Dariusz Michalski SJ 

ROK 2016


1 stycznia - kolędowanie wspólnotowe w Pobiedziskach
26 - 28 luty - sesja warsztatowa "Konflikt w relacji - wyzwanie czy porażka? ciąg dalszy" (Porozumienie bez przemocy), Morasko; prowadziła Anna Wyrwicka

21 luty - 13 marca - szóste rekolekcje w życiu codziennym odbyły się pod hasłem: "21 dni i 21 nocy. Rekolekcje dla zmęczonych życiem"; także tym razem oparte były o treści Fundamentu ćwiczeń ignacjańskich

1 - 3 kwietnia - sesja dla Seniorów połączona ze wspólnotową Nocą Miłosierdzia, Morasko14 - 16 kwietnia - świętowanie 1050 rocznicy chrztu Polski.

"Gdzie chrzest, tam nadzieja" - wspólnotowo włączamy się w ogólnopolskie świętowanie na Inea Stadionie, a także w czuwanie w poznańskiej Farze.
23 kwietnia - wspólnotowy dzień skupienia Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych i Przymierzy.5 maja - wybór nowego animatora lokalnego - zostaje nim Anna Słysz.

14 maja - czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, Murowana Goślina.

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego gościliśmy w Murowanej Goślinie. Było pięknie... tańce, konferencja, adoracja, Eucharystia, podziękowanie dla byłego animatora lokalnego - Magdy, składanie Przymierzy czasowych, posłanie do posługi animatora z Murowanej - Marii i nowego animatora lokalnego - Ani."Głęboko wierzę i tego też nam wszystkim życzę, że łaska Boża hojnie wylała się tego wieczoru, a jej owoce będą wzrastać w każdym z nas i w całej naszej wspólnocie." - napisała Maria.
10 - 12 czerwca - sesja "Seksualnośc singla", Morasko; prowadzili dr Elżbieta Wróblewska i o. Grzegorz Radomiak SJ.

W atmosferze pełnej otwartości i życzliwości, z poczuciem humoru, a jednocześnie odważnie, inspirująco i ciekawie - tak w miniony weekend single podejmowali trudny temat swojej seksualności. Okazja do spotkania i odkrycia, że inni borykają się z podobnymi problemami, wymiana przeżyć i doświadczeń, wspólnie stworzony Poradnik Czystości Singla, a do tego gościnne, jak zwykle progi Domu Rekolekcyjnego Sióstr Misjonarek. Naprawdę wartościowy czas. - napisała jedna z uczestniczek.

2-5 czerwca - pielgrzymka rowerowa na Górę Świętej Anny.

Wspaniały czas wspólnotowego pielgrzymowania ... tym razem góra świętej Anny, start z Pobiedzisk 310 km - 3 dni niezapomnianej przygody, trudu i radości :) W tym roku było nas 16 osób na rowerach (4 osoby więcej niż w zeszłym ) ... ciekawe co przyniesie rok 2017? Maciej oczywiście już ma plan... :) Dziękujemy wspólnocie kaliskiej za spotkanie i kolacjo-śniadanie, o. Czesławowi Sobolewskiemu SJ (kiedyś asystent poznańskiej WŻCh) za gościnność i serce, wszystkim napotkanym ludziom za życzliwość - a było jej wiele. Jechały z nami dwie Anie, jedna z nich to nasz nowy animator lokalny, ufamy, że w swojej posłudze animatora będzie tak wytrwała jak na tej pielgrzymce! Chwała Panu!
18 czerwca  - kiermasz "U Ignacego".

Pierwsza taka nasza inicjatywa (wspólnie ze wspólnotą Neokatechumenalną i sympatykami jezuitów). Była wymodlona pogoda i wspaniała zabawa: zwiedzanie Galerii i kościoła z przewodnikiem, dwa koncerty zespołu Soudarion, fanteriada, czytanie bajek i gra miejska dla dzieci (kompleks jezuitów i okolica).

Krótki film o tym jak było na pierwszym Kiermaszu u Ignacego!

7 - 10 lipca - letnie seminarium w Otwocku.

W seminarium brali udział nie tylko animatorzy, ale całkiem pokaźna grupa członków naszej lokalnej WŻCh. Seminarium było okazją do spotkań formacyjnych, uczestnictwa w sakramentach, jak również do świętowania.


18 - 24 lipca - eksperymenty ignacjańskie w ramach jezuickiego ruchu młodzieżowego MAGIS.

W Wielkopolsce odbywał się eksperyment pielgrzymkowy szlakiem Camino, którego liderem była Beata Przebitkowska ze wspólnoty Miriam w Pobiedziskach, ale zaangażowane były w niego także inne osoby ze wszystkich wspólnot (Pobiedziska, Murowana Goślina, Poznań). Młodzi wędrowali szlakiem św. Jakuba z Gniezna do Kobylnicy. Na początku trasy spotkali Prymasa abpa Wojciecha Polaka.


25 - 31 lipca - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Przedstawicielki poznańskiej wspólnoty Płomień (Anna Wilamek i Kinga Waliszewska) obecne były na międzynarodowym stanowisku WŻCh (CLC) w Centrum Powołaniowym na stadionie Cracovii. Razem z nimi młodym z całego świata o naszej wspólnocie opowiadali też członkowie CLC min. z Litwy, Portugalii, Francji, Libanu i oczywiści z Polski. 

31 lipca - świąteczny grill ze św. Ignacym u Jezuitów.


27 sierpnia - spotkanie integracyjne wszystkich wspólnot w gościnnych progach Marii i Marka Stefaniaków pod Murowaną Gośliną.9 października - odpust Matki Bożej Różańcowej i otwarcie Poradni Psychologiczno-Duchowej.

Po mszy odpustowej o godz. 12.00 w kościele o.o. Jezuitów pod przewodnictwem biskupa Damiana Bryla, otwarte zostałodzieło Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA: Poradnia Psychologiczno-Duchowa. Oferuje ona warsztaty, sesje, konsultacje, psychoterapię, grupy wsparcia, pomoc duchową, wydarzenia kulturalne. Wszystkie informacje dostępne są na stronie Fundacji: www.vinea.org.pl


14 - 16 października - sesja "Chwalcie Boga w waszym ciele. 1 Kor 6, 20", Morasko; prowadził ks. dr hab Jerzy Grześkowiak.

Sesja poświęcona była problematyce miejsca, znaczenia i funkcji ciała, zmysłów i emocji w życiu chrześcijanina i w liturgii Kościoła. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Co moje ciało mówi mi o mnie samym i o Bogu, oraz co Bóg mówi do mnie przez moje ciało i jego strukturę, przez moją duchowo-psychiczno-cielesną jedność. Inaczej: Jak wprząc ciało w służbę osobistej historii zbawienia? Temat tak rozległy że nasz prowadzący napisał trzy tomy książek o tej tematyce! Sesja zbyt krótka, by zgłębić ten fascynujący temat.


19 listopada - wspólnotowy dzień skupienia z gościem z Euro Teamu - Bianką z Węgier. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie "co znaczy Magis w naszej wspólnocie?". Na zakończenie Roku Miłosierdzia przeszliśmy również przez Bramę Miłosierdzia sanktuarium MB Różańcowej, a kolejne dwie osoby złożyły Przymierza Stałe (Ania oraz Maciej). Błogosławiony i owocny czas... Chwała Panu! 


3 grudnia - ogólnopolskie spotkanie, będące przygotowaniem do europejskiego spotkania pt. "Rodzina dar i zadanie". Jak napisała jedna z uczestniczek, było ono bardzo inspirujące, momentami zaskakujące, ale twórcze. Czujemy Boże prowadzenie i odczytując "znaki czasu" wybraliśmy papieską Adhortację AMORIS LAETITIA jako bazę naszego spotkania europejskiego (początek maja 2017), które ma być dzieleniem się doświadczeniem i radością. Chcemy zatroszczyć się również o małżeństwa w WŻCh, bo to są "robotnicy", których Jezus posyła. Jeśli odpowiemy na potrzeby małżonków, to rodziny będą zdrowe i normalne.


ROK 2017

1 stycznia - tak powitaliśmy nowy 2017 rok :)  
15 stycznia - wspólnotowe kolędowanie w jak zawsze gościnnych progach wspólnoty Miriam z Pobiedzisk

3 - 5 lutego - sesja pt. "Moje pragnienia - o dojrzewaniu do życia i zgodzie na umieranie" prowadzona przez o. Roberta Bujaka SJ; Poznań - Morasko.

To był wyjątkowy czas obdarowania, IV tygodnie ĆD w pigułce, która będzie się rozpuszczała jeszcze długo... wielka zachęta do Magis i życia zgodnie z celem. Porządkujące, inspirujące i ubogacające. Chwała Panu!
5 marca - razem z poznańskim biurem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zorganizowaliśmy wydarzenie charytatywne "Odbudujmy szkołę w Maluola w Syrii". Zagrały dwa znakomite poznańskie zespoły: Projekt Ambasador oraz Pinokio Brothers. Odwiedzając kawiarenkę, kupując Zdrapkę Wielkopostną, licytując rysunki syryjskich dzieci podczas aukcji, można było wspierać finansowo odbudowę zbombardowanej szkoły w Maluola. Niesamowicie a nieplanowanie wpisaliśmy się tym samym w papieską intencję misyjną na marzec: "Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej".

Zebraliśmy 6060 zł i 10 €. Dodatkowo wspólnota WŻCh z Wrocławia przekazała nam 1647 zł - łącząc się z naszym celem, rozprowadzała u siebie Zdrapkę Wielkopostną.


12 marca - 2 kwietnia - siódme rekolekcje w życiu codziennym odbyły się pod hasłem "Daj się zaskoczyć. Rekolekcje dla ciekawych życia"; także tym razem oparte były o treści Fundamentu ćwiczeń ignacjańskich.


28 kwietnia - 3 maja - europejskie spotkanie "Rodzina - dar i zadanie" na Morasku/Poznań. Wzięło w nim udział 25 przedstawicieli z 8 państw: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Włoch oraz Polski. Przyjechali ludzie zaangażowani w działania na rzecz rodziny, z wieloma doświadczeniami i gotowością do dalszej pracy. Celem było podjęcie refleksji na temat rodziny. Wszyscy uczestnicy w końcowym dzieleniu podkreślali wartość wzajemnego ubogacenia się przez to spotkanie. 

Szersze podsumowanie: Rodzina. Dar i zadanie. Wyzwania naszych czasów
11 - 14 maja - III już pielgrzymka rowerowa WŻCh Poznań; tym razem dołączyli do nas członkowie ze wspólnoty szczecińskiej, toruńskiej i warszawskiej. Celem naszej pielgrzymki był Krzeszów, perła baroku i miejsce niezwykłe, ale ważniejsza była sama droga i doświadczenie wspólnoty, pokonywanie własnych ograniczeń i zachwyt nad pięknem Bożego dzieła... wiosenna szata ma kolory zielono- żółte. Ignacjańskie MAGIS było realizowane w każdym wymiarze. Chwała Panu!