czwartek, 17 października 2019

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski z wizytą u naszych "sąsiadów" w PKWP


    16 października w siedzibie PKWP  - po sąsiedzku - odbyło się spotkanie Księdzem Biskupem Szymonem Stułkowskim. Temat spotkania to: "Ochrzczeni i posłani". 

    Bp Stułkowski przekazał wiele cennych myśli mogących być inspiracją dla każdej osoby z naszej wspólnoty. Zachęcał do misji świeckich nie tylko, jako wyjazdów, ale przede wszystkim do misji w tych przestrzeniach i miejscach, w których funkcjonujemy każdego dnia - co było bardzo bliskie ignacjańskiemu kontemplatywnemu stylowi życia. Zachęcał także każdego z nas do kariery w Kościele, kariery która jest drogą "w dół", ku coraz większej służbie innym.