wtorek, 27 maja 2014

Spotkanie ogólne "Rewizja apostolstwa"- wtorek 3 czerwca o godz.18.45


Spotkanie pt."Rewizja apostolstwa"  dla wszystkich wspólnot odbędzie się we wtorek 3 czerwca po mszy św. o godz. 18.00 w salce Ksawerego. 

Każdy z nas jest wezwany przez Boga, aby wprowadzać Chrystusa i Jego zbawcze działanie w swoim najbliższym środowisku. To osobiste apostolstwo jest konieczne, aby Ewangelia ciągle rozszerzała się przenikając każdego człowieka oraz różne sytuacje i miejsca. (pkt.8a Zasad Ogólnych WŻCh)