poniedziałek, 14 kwietnia 2014

JUBILEUSZ 450-LECIA PRZYBYCIA JEZUITÓW DO POLSKI i 444-LECIA ICH OBECNOŚCI W POZNANIU

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego żyje duchowością ignacjańską , której odkrycie dla nas zawdzięczamy jezuitom. Przepełnieni wdzięcznością za wielki dar Ćwiczeń Duchowych i pokazanie nam tej drogi zbliżania się do Pana Boga i budowania z nim trwałej relacji pragniemy uczcić ten Jubileusz.

Poznawanie historii Zakonu Jezuitów w naszym mieście prowadzi do odkrycia wielkiego wkładu Towarzystwa w tworzenie kultury, historii i architektonicznych zabytków miasta Poznania. Bez wątpliwości można powiedzieć, że gdyby nie jezuici, Poznań nie byłby miastem z taką renomą uniwersytecką, takim zapleczem szpitalnym oraz z tak pięknymi zabytkami, jak ma to miejsce dzisiaj.

Ideą organizowanych przez nas uroczystości jest przybliżenie spuścizny jezuickiej w wymiarze duchowym i kulturalnym – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tych wydarzeniach!

Szczegółowy program obchodów 18 i 24 maja 2014 znajduje się na stronie fundacji: www.vinea.org.pl