poniedziałek, 24 lutego 2014

 Przymierze stałe Magdy - sobota 1 marca 2014


Plan dnia (od godz. 12.30 dla odpowiedzialnych za wspólnoty, od godz. 14.00 dla wszystkich):


12.30 -13.30 - sala Ksawerego - spotkanie animatorów i koordynatorów dotyczące ich posług, podziału kompetencji, współpracy, trudności, itp.

13.30-14.00 - sala Ksawerego  -  przerwa na kawę /herbatę

14.00-14.40 - kaplica Krzyża  -  konferencja o Przymierzu czasowym i stałym

14.40-15.00 - przygotowanie się do mszy i sali na agapę

15.00 - kaplica Krzyża  - msza wspólnotowa z przymierzem stałym Magdy

16.00 - sala Ksawerego - agapa